Stichting Freya

Omdat ik verschillende diagnoses heb en ook niet de meest standaard diagnoses wordt er vanuit de verzekering niets van de opleiding van Freya vergoed. Daarom hebben we een stichting opgericht: Stichting Freya.

De opleiding van een assistentiehond kost al gauw €20.000,- . Dit is een gemiddeld bedrag, het kan ook duizenden euro’s meer zijn. Het hangt van de situatie af en waar de hond voor nodig is. Freya heeft een dubbele taak (epilepsie/autisme) en daardoor duurt ons traject wat langer dan gemiddeld. En kost het dus ook meer dan gemiddeld.

De doelstelling van Stichting Freya is:

  • Het (doen) opleiden van een hond tot zorg/assistentie/hulphond van Nynke en hiervoor de financiële middelen ter beschikking te stellen.
  • Het voorzien van (financiële) middelen voor (eventuele) aanschaf, verzorging (voeding, medische zorg e.d.) van de hond, en daarbij komende kosten voor huisvesting en vervoer.
  • Het beschikbaar stellen van middelen om in de toekomst een nieuwe assistentiehond op te leiden en te verzorgen
  • Het in het algemeen bevorderen van het welzijn, en dan met name de zelfredzaamheid en zelfstandigheid en het voorkomen van sociaal isolement van Nynke.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het logo van Stichting Freya
  • Stichting Freya
  • KvK nr: 67396720
  • NL 47 INGB 0007 6552 87
  • stichting-freya@outlook.com

Door vele lieve mensen die acties georganiseerd hebben en gedoneerd hebben konden we starten met de opleiding. Zonder deze mensen hadden we dit niet kunnen doen. Ik ben daar heel erg dankbaar voor. Ik blijf het zo ontzettend bijzonder vinden dat mensen ons op die manier willen helpen.